Dokumenty

Postup spolupráce

Ako prebieha spolupráca

Na Vašom návrhu rodinného domu sa vždy podieľajú dvaja členovia nášho tímu. Architekt, ktorý má hlavnú úlohu v procese návrhu a tvorby a projektant, ktorý dozerá na konštrukčné, technologické a ekonomické možnosti.

Úvodné stretnutie - konzultácia

Stretnutie prebieha buď na Vaše parcele, kde plánujete stavať alebo u nás v kancelárii. S našimi klientmi spolupracujeme aj pri výbere parcely, kedy si vybranú parcelu klienta nafotíme, zoznámime sa s miestnou legislatívou a regulatívmi. Preberieme možnosti parcely, oslnenie, napojenie na existujúcu infraštruktúru. Preberieme si s Vami vaše požiadavky,  vysvetlíme Vám obsah projektovej dokumentácie a prejdeme si celý postup spolupráce.

Na základe toho Vám zostavíme balík služieb na mieru s jasne stanovenou cenou za naše služby, ktorá je nemenná.Nasleduje zhoda na cenovej ponuke a podpis zmluvy o dielo. Úvodné stretnutie je bezplatné.

Ďalší postup spolupráce

Po podpise zmluvy o dielo, začíname pracovať na návrhu – pre Vás ako klienta je to tá najdôležitejšia časť fázy celého projektu

  • Koncepčný návrh - je to základný ideový návrh na základe možnosti parcely a Vašich požiadaviek
  • Architektonická štúdia - po úvodných škiciach a rozhovoroch ako si predstavuje svoje bývanie Vám spracujeme štúdiu, v ktorej budú zladené Vaše požiadavky a predstavy. Je to posledná fáza návrhu.
  • Projekčné práce - Ak je štúdia hotová a Vami odsúhlasená začíname pracovať na projekte stavby pre stavebné povolenie. V tejto fáze projektu s naším projektantom môžete riešiť spôsob kúrenie, elektroinštalácie, druh použitých materiálov a pod.
  • Odovzdanie projektu - Po odovzdaní projektu môžete s nami ďalej spolupracovať.  Môžeme za Vás dohliadať na priebeh výstavby ako stavebný dozor a autorský dozor. Prípadne Vám pomôžeme pri vyhodnocovaní cenový ponúk od stavebných firiem.

Formulár pre špecifikáciu požiadaviek Vášho rodinného domu

alebo nás kontaktujte