Dokumenty

Ceny

Cenník prác Architekta

Pri tvorbe ceny máme odlišný postup ako iné ateliéri.  Cenu neurčujeme z celkovej ceny stavby ale na základe množstva a zložitosti prác. Spočítame cenu za prácu architekta a jednotlivých projektantov a povieme Vám presnú cenu. Nenúti nás to umelo zvyšovať cenu stavby a môžeme Vám tak ponúknuť priaznivejšiu cenu projektu.

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie - K  čomu slúžia?

Každý projekt sa skladá z jednotlivých dielčich častí projektovej dokumentácie – a každá má svoj účel.

  • Architektonická štúdia 
  • Projektová dokumentácie pre územné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Projekt pre realizáciu stavby
Pričom za určitých okolností je možné jednotlivé stupne dokumentácie zlúčiť ( väčšinou za dá zlúčiť dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie)

Koľko stojí náš projekt rodinného domu

NAŠA CENA VYCHÁDZA Z REÁLNY NÁKLADOV NA PROJEKT

Spočítame reálne náklady za prácu architekta a jednotlivých projektantov (stavebný inžinier, statik, projektant kúrenie, TZB elektroinštalácie a požiarnej ochrany) + ostatné výkony spojené s projektom a z tejto kalkulácie Vám vytvoríme cenu bez ohľadu na predpokladanú cenu domu.

Takto Vám vieme dať nižšiu a objektívnejšiu cenu za projekt. Z dôvodu, že naša cena nevychádza z ceny stavby nemáme ani dôvod umelo  predražovať stavbu. Z toho vyplýva, že ak si pri tvorbe projektu spoločne zvolíme drahšie materiály už sa to nepremietne do ceny za projekt.

Ak máte otázky napíšte nám Vaše požiadavky a predstavy o rodinnom dome a my sa Vám ozveme

Formulár pre špecifikáciu požiadaviek Vášho rodinného domu

alebo nás kontaktujte