Dokumenty

Časté otázky

Ako vznikli miniDOMY?

Vytvorili sme kolekciu minimálnych a dostupných rodinných domov. Na začiatku bol nápad ako priblížiť bývanie v rodinnom dome širokej verejnosti a najmä mladým rodinám a cieľom je ponúknuť efektívny a moderný rodinný dom s využitím moderných technológií.

Ich účelné riešenie, možnosť   získania  výhodného  úveru  od  štátneho fondu  rozvoja  bývania  stavia  tieto  domy  do  pozície dostupných.   Cena   domu  je   porovnateľná  s  cenou  3-oj izbového bytu. Vaša  rodina  si  bude  môcť  užívať  komfort  otvorenej záhrady a voľnosti.

Čo sú to miniDOMY?

Minidomy je  nová  generácia  stavieb, ktorá poskytuje na  minimálnej   ploche   maximálny   štandard.  Domy poskytujú plný komfort pre 4-člennú  rodinu  s mernou potrebou tepla do 55 KWh/m2 –kritérium pre nízkoenergetický dom. Efektívne vetranie cez decentrálny systém rekuperácie, a zachytávanie dažďovej vody a jej využívanie na zavlažovanie sú len jedny z mnohých moderných technológií aplikovaných v našich domoch. Menšia plocha domu znamená niižšie vstupné náklady na výstavbu domu, a moderné technológie usporia až 70% nákladov na prevádzke domu oproti klasickej novostavbe.

Prečo nizkoenergetický dom?

Nízkoenergetický dom spája a optimalizuje obytný komfort, kvalitu stavebných konštrukcií, energetickú, finančnú úspornosť  a ochranu životného prostredia. Ide o dom s nízkou spotrebou energie. V porovnaní s novostavbami ide o spotrebu takmer polovičnú, v porovnaní so staršou výstavbou ide o spotrebu tretinovú a nižšiu. Je to dom, ktorého ročná spotreba na vykurovanie je menšia ako ako 50 kWh/m2 za rok vykurovanej podlahovej plochy.

Medzi výhody patrí najmä menšia spotreba paliva a energie = menšie prevádzkové náklady, menšia závislosť od rastu cien, kratšia vykurovacia sezóna a vyššia tepelná pohoda.

Zdroj: Informačna brožúra SPP, nízkoenergetický dom