2.
Feb

Financujte výstavbu domu cez úver od Štátneho fondu rozvoja bývania - ŠFRB

Články o rodinných domoch

Výstavba rodinného domu je dlhodobá investícia, ktorej financovanie môže byť rôznymi spôsobmi. A to buď prostredníctvom komerčným hypotekárnym úverom alebo výhodnejším úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania ( na výstavbu bytu v rodinnom dome) – jeho výhoda spočíva vo fixnej výške splátky počas celej doby splatnosti.

Úver na výstavbu bytu v rodinnom dome

-         môže byť do výšky 55 000,- eur (max. však 75% z celkovej ceny stavby)

-         úrok vo výške 2% (fixný úrok na celú dobu splatnosti )

-         lehota splatnosti 20 rokov

-         stačí Vám dokladovať min. 20% vlastných zdrojov z celkovej ceny stavby

-         žiadosť je potrebné podať k 01.04.2014

Výstavba bytu môže vzniknúť novostavbou, nadstavbou alebo prístavbou v rodinnom dome

Obidvaja manželia musia spĺňať podmienky:

-         vek manželov do 35 rokov,     alebo manželia s maloletými deťmi ( max. do veku 65. roka)

-         minimálny a maximálny príjem (podľa počtu členov domácnosti)

Výška príjmu domácnosti

-         min. výška príjmu  (1,3 násobok životného minima + splátka úveru),

-         max. výška príjmu ( 3,5 násobok životného minima)

príjem 2-člennej domácnosti (dve plnoleté fyzické osoby)

-         by mala mať minimálny príjem ( 437,16 eur + splátka úveru) a maximálny príjem  ( 1176,98 eur )

príjem 3-člennej domácnosti ( dve plnoleté FO a maloleté dieťa)

-         by mala mať minimálny príjem  ( 554,71 eur + splátka úveru)  a maximálny príjem ( 1 493,45 eur )

Financovanie rodinného domu -modelový príklad

Celková cena stavby pri výstavbe domu na kľúč : 49 200,0 eur bez DPH ( 59 040 s DPH)

Financovanie cez úver od ŠFRB

-         vlastné peňažné zdroje :           vo výške 25% z ceny stavby ( 14 760,0 eur)

-         úver na výstavbu od ŠFRB :    vo výške 75% z ceny stavby ( 44 280,0 eur)

Splátka úveru po celú dobu splatnosti ( 20 rokov ) je  224,01 eur  (fixná splátka)

Žiadosti o úver sa podávajú k 1.4.2014 

K žiadosti je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu s rozpočtom stavby a stavebným povolením.

Vyberte si z našich typových projektov miniDOMOV alebo Vám navrhneme individuálnym rodinný dom podľa Vašich predstáv.

 Formulár pre špecifikáciu požiadaviek Vášho rodinného domu

.

Páčil sa vám tento článok? Zapojte sa do diskusie, zdieľajte ho so svojimi priateľmi. Viac projektov a nápadov nájdete v časti kolekcie, kontaktujte nás, pošlite nám Vašu predstavu rodinného domu emailom – my Vám spracujem návrh a poradíme Vám úplne zadarmo.

Pridaj komentár

Kolekcie